Exploiteren van schepen

 

 

Neerlandic exploiteert haar vloot op basis van een zorgvuldig afgewogen mix van vaste lange-termijncontracten en spotbevrachting. De nationale en internationale partijen die onze schepen bevrachten, hebben zonder uitzondering een uitstekende en vooral solide reputatie.

 

Het volledige management (commercieeel, fnancieel, technisch en operationeel) van de schepen wordt verzorgd vanuit ons kantoor te Oegstgeest. In principe wordt ieder schip geëxploiteerd in een aparte zgn. single-ship company, echter springt de holding bij in geval van onvoorziene tegenvallers of schade.


Door een even efficiënte als slagvaardige werkwijze is Neerlandic in staat om de overheadkosten laag te houden, hetgeen resulteert in een gunstige  concurrentiepositie ten opzichte van grote rederijen.

 

  

 

 
Neerlandic Shipping BV     Rhijngeesterstraatweg 40n     2341 BV Oegstgeest     Tel +31(0)71 565 21 11    Fax +31(0)71 565 20 46