Disclaimer

 
De op deze website getoonde informatie wordt door Neerlandic met aandacht samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Neerlandic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Neerlandic worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

 

Hoewel Neerlandic uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Neerlandic niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijk, schriftelijke toestemming van Neerlandic.

 

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier. 

 

 
Neerlandic Shipping BV     Rhijngeesterstraatweg 40n     2341 BV Oegstgeest     Tel +31(0)71 565 21 11    Fax +31(0)71 565 20 46