Neerlandic Shipping

 

Neerlandic is een conglomeraat van zelfstandige rederijen in de binnenvaart. Neerlandic Shipping is de werkmaatschappij waaruit de gehele groep op uniforme wijze wordt aangestuurd. De kapitein is veelal mede-eigenaar van het schip (max. 25%) of heeft een direct winstbelang. Zijn betrokkenheid bij het dagelijks onderhoud en de exploitatie is dus een belangrijke waarborg voor continuïteit en kwaliteit.

 

Neerlandic is actief in meerdere segmenten.

 

In de riviercruisemarkt zijn wij zeer actief met operatie en management van meerdere cruiseschepen. De Europese riviercruise markt is een groeimarkt.

 

In het tankersegment exploiteren wij een 5-tal tankers.Wij verhuren onze binnenvaarttankers aan bevrachters die op hun beurt weer contracten sluiten met grote verladers van brandstoffen zoals diesel, benzine, etc. in Noordwest-Europa.

 

Naast de rederijactiveiteiten zijn wij met onze 'bank assistentie'- tak actief bij het aandragen van oplossingen voor- en verhelpen van- problemen van banken in de binnenvaartsector. 

 

 

  

 

 
Neerlandic Shipping BV     Rhijngeesterstraatweg 40n     2341 BV Oegstgeest     Tel +31(0)71 565 21 11    Fax +31(0)71 565 20 46