Binnenvaart en milieu

 

Binnenvaart is schoner dan andere vormen van transport. Het relatieve energieverbruik en de belasting voor het milieu zijn aanzienlijk lager dan bij het weg- en railvervoer (zie tabel). Daarbij komt dat de capaciteit van de Europese rivieren nog lang niet haar grenzen heeft bereikt.

 

Terwijl wegen meer en meer dichtslibben en de fileproblematiek regeringen in Europa tot wanhoop drijft, bieden de binnenvaartrivieren en -kanalen nog meer  dan 700% extra capaciteit en daarmee ruimte tot groei. Grote en dure infrastructurele ingrepen zijn in de binnenvaart niet nodig. Binnenvaart heeft daarmee de toekomst. Binnenvaart is milieuvriendelijk transport.

 

Neerlandic levert daarnaast een actieve bijdrage aan duurzaam transport door haar vloot aan te passen voor het gebruik van biodiesel als hoofdbrandstof.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Neerlandic Shipping BV     Rhijngeesterstraatweg 40n     2341 BV Oegstgeest     Tel +31(0)71 565 21 11    Fax +31(0)71 565 20 46